שינוי תרבותי של המרחב הציבורי בגין “הדרת נשים”

סקירה והצעה לתיקון החלטת הממשלה. נסקור את גלגוליה של ‘הדרת הנשים’ והתהליך שעברה, נציג את השיטתיות ודרך הפעולה של הגורמים המשפטיים והציבוריים המעורבים, ונבחן את הבעייתיות שניתן לזהות במגמות אותן מנסים לקדם אותם גורמים.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של שינוי תרבותי של המרחב הציבורי בגין “הדרת נשים”