על סדר היום

תמונות מכנס רמלה ה-9, בנושא המשפחה

תמונות מכנס רמלה ה-9, בנושא המשפחה

בתאריך כב' בסיוון התקיים כנס רמלה ה-9, בנושא המשפחה. המשפחה בישראל מהווה קהילה קיומית, שהיא הבסיס והחוסן של העם כולו. בכנס עסקו הדוברים השונים במהותה של המשפחה הן מההיבט התורני, הערכי וההלכתי, והן מההיבט המקצועי והחברתי. עסקנו בהעלמותה של המשפחה מהשיח הציבורי ומהמדיניות הציבורית האסטרטגית. ניתחנו את מערכת הערכים שגרמה לכך והצגנו לעומה עולם ערכי ישראלי אמיתי הדוגל בחיזוק המשפחה. בחנו את מודל הפמיניזם והשובניזם אל מול המודל האידאלי לדעתנו ה"פמיליזם".

מייסד הכנס: אריאל בן דוד (בנדא), חבר הנהלת קוממיות.

יו"ר הכנס: הרב יאיר קרטמן - ראש תכנית 'תורת המדינה' ישיבת בית אורות, חבר הנהלת

הנהלת הכנס: עמיטל בראלי - מנכ"ל פורום 'חותם'. אורי ברטפלד - מנכ"ל הכנס.

צוות תוכן: הרב יעקב יקיר - 'תורת המדינה' ישיבת בית אורות. הרב יאיר קרטמן. הרב איתי

צוות היגוי: ד"ר חיים כהן, הרב אריה כץ - מכון פוע"ה, הרבנית אפרת טוויל, הרבנית יעל פוזן.

הרב יעקב יקיר, הרב איתי אליצור. אליעזר שחור, האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך.

קוממיות.

אליצור. אבנר פורת - פורום 'חותם'.