דף עמדה בנושא הענשת עברייני תנועה

למכון משפט לעם החבר בפורום חותם, הוגשה בקשה לחוות דעת הלכתית בעניין עברייני תנועה. הרקע לכך דיון בממשלה על דרכי ענישה לנהגים הנוהגים באופן המסכן את הציבור. מהי דעת ההלכה בנושא?

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של דף עמדה בנושא הענשת עברייני תנועה