דף עמדה בנושא חובת פנייה לבתי דין רבניים

דף עמדה בנושא מעמדם ההלכתי של בתי המשפט ישראל, והחובה של כל יהודי לפנות לבית דין רבני הדן על פי משפט התורה.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של דף עמדה בנושא חובת פנייה לבתי דין רבניים