דף עמדה בנושא חוק הסמכויות

הצעת החוק הנוכחית מבקשת לקחת באופן גורף את סמכויות בית הדין ולהעברים לבתי המשפט לעינייני משפחה. על פי הצעת החוק בידי בית הדין יוותר רק העסוקבעניין ההלכתי טכני של סידור הגט וללא שום סמכות שיפוטית.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של דף עמדה בנושא חוק הסמכויות