דף עמדה מינוי דיינים

מינוי ובחירת דיינים למערכת בתי הדין הרבניים – כמוה כבחירת שופטים לבתי המשפט – הוא מן ההליכים החשובים והמשמעותיים ביותר בשירות הציבורי. להכרעות הדיינים יש השלכות מהותיות לגבי עתידם של בעלי הדין. בפני הדיין עומדת משימה גדולה וחשובה הדורשת אומץ לב וידע תורני נרחב.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של דף עמדה מינוי דיינים