דף עמדה בנושא הרחבת הגבלות על סרבני גט

בימים אלו מונחת על שולחן הכנסת הצעת חוק שתאפשר הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים, כך שיוכלו להורות על הגבלות לסרבני גט הנמצאים במאסר כפייה וממשיכים לעמוד בסירובם. הסנקציות המוצעות בחוק אינן נחשבות "כפייה על גט" וחלקן כבר מיושמות בבתי הדין הרבניים. פורום חותם תומך בהצעת החוק, שתאפשר לבתי הדין הרבניים להתמודד עם סרבני גט שכבר נשללו מהם כל זכויותיהם והם ממשיכים לעמוד בסירובם.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של דף עמדה בנושא הרחבת הגבלות על סרבני גט