הציונות הדתית מתנתקת מארגוני הקרן החדשה

די בשקט מגיעים בשבועות האחרונים אלפי מהגרים גויים מאוקראינה, ולאחרונה יותר ויותר גם מרוסיה. כמובן אנחנו שמחים על כל יהודי שמגיע לארץ ונרצה לעזור בקליטתו! וביחס לגויים - נשמח לסייע להם, על אדמת אירופה. אבל חובה עלינו למנוע את המשך הגעת המהגרים הגויים לישראל ואת המשך שחיקת הרוב היהודי במדינה!