ניוזלטר 2 תמוז תשע"ד

הגיליון עוסק בנושאים: חוברת קריעת המסווה הדנה בהצעת החוק על גיור ממלכתי, הצעת חוק בנושא וועדת השמיטה,

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של ניוזלטר 2 תמוז תשע"ד