מהנעשה בחותם
מאמינות בשירות- תפילה לבת השירות הלאומי

מאמינות בשירות- תפילה לבת השירות הלאומי

תפילה לבת השירות הלאומי- הרב שמואל אליהו

 

תפילה לבת השרות הלאומי