הרב יוני לביא - חיים של שירות

הרב יוני לביא מסביר מהו התפקיד של ההורים וכיצד הם יכולים לעזור לבת בהחלטה על שירות משמעותי