ללוות את הבנות להחלטה מלאת משמעות

איך אנחנו מרגישים מול השירות הלאומי? האם אנחנו באמת מעריכים ומוקירים את זה