מלכי צור - לא עלייך המלאכה לגמור

מה זה אומר להיות קנה ואיך זה קשור לתפקיד שלנו בעולם. ומה התפקיד שלנו בשירות הלאומי?