מאמינות בשירות הלאומי

מתנגדות לתקצוב עמותות שיעודדו גיוס בנות דתיות

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של מאמינות בשירות הלאומי