זהות יהודית היא הבסיס לקיומנו המשותף

ראיון אצל אלי ביתאן שהחל בסוגיית הכנסת החמץ לצה"ל בפסח, המשיך לבירור רחב יותר על מהו צה"ל, מה היחס לנישואים אזרחיים, ובכלל - האם יש צורך בנקודות יסוד שיבטאו את הזהות היהודית המשותפת לנו כאן במדינת ישראל?