מגרסת הזהויות - חלק ב'

התמודדות יהודית עם התפיסה הפרוגרסיבית - הרב יגאל לוינשטיין מגדר