מגרסת הזהויות - חלק ג'

התמודדות יהודית עם התפיסה הפרוגרסיבית - הרב יגאל לוינשטיין: צדק חברתי