מגרסת הזהויות - חלק ד'

התמודדות יהודית עם התפיסה הפרוגרסיבית - הרב יגאל לוינשטיין: מה הפרוגרסיבים רוצים?