מהנעשה בחותם
המאבק על חינוך בנות דתיות לשירות צבאי הגיע לבגצ

המאבק על חינוך בנות דתיות לשירות צבאי

לפני מספר חודשים פרסם משרד החינוך קול קורא לתמיכה בפעילות הכוונה לגיוס בנות דתיות לצה"ל. לאחר פנייה לשר החינוך, בטענה שהדבר נוגד את עקרונות מועצת החמ"ד, הוסר הקול הקורא, ולאחרונה הוגש בג"צ נגד משרד החינוך בתביעה להשיב את מבחני התמיכה, כעת פורסם הקול הקורא מחדש ומשרד החינוך נדרש להשיב לבג"צ תוך זמן קצר מהי עמדתו בנושא.

לפני מספר חודשים פרסם משרד החינוך קול קורא: 'מבחנים לתמיכה של משרד החינוך בפעילות לא פורמלית למתן מידע הכוונה וליווי לתלמידות החינוך הדתי בנוגע לאפשרויות השירות הסדיר בצה"ל'.

הקול הקורא מציע תמיכה כלכלית לארגונים שמקיימים פעילות הכוונה לצה"ל בקרב תלמידות החמ"ד, הכוונה למכינות קדם צבאיות לבנות והנחיית הצוותים החינוכיים של בתי הספר והאולפנות לליווי לקראת הגיוס, זאת למרות שבמטרה המוצהרת של הקול הקורא נכתב כי התמיכה איננה מיועדת לעידוד גיוס בנות לצה"ל.

הקול הקורא עומד בסתירה מוחלטת לעמדת מועצת החמ"ד הרשמית, לפיה 'החמ"ד יחנך את תלמידיו לשירות פעיל בצה"ל, ואת תלמידותיו לשירות לאומי התנדבותי בן שנתיים[1]', ובניגוד לעמדת הרבנות הראשית ולמרבית רבני הציונות הדתית מאז ומעולם.

לאור זאת, נשלחה פנייה לשר החינוך, ובה נטען כי לא יעלה על הדעת שמשרד החינוך יתקצב בבתי ספר דתיים פעילות שעומדת בסתירה לעמדת מועצת החמ"ד, שהינה מועצה בעלת אוטונומיה חינוכית מוחלטת בתוקף החוק.

המכתב שנשלח לפני מספר חודשים הביא להסרת הקול הקורא ולהקפאת מבחני התמיכה, אולם לאחרונה הוגשה עתירה לבג"ץ בדרישה להסביר מדוע משרד החינוך אינו מממן פעילויות הכנה לצבא לתלמידים שאינם בחינוך הממלכתי־דתי ולבנות בחינוך הממלכתי־דתי[2]. בעקבות כך משרד החינוך שב ומפרסם מחדש את הקול הקורא למבחני התמיכה באותו הנוסח בדיוק.

בעקבות הפרסום המחודש של הקול הקורא, וכיוון שלא נתקבלה תשובה למכתב ממשרד החינוך, נשלח מכתב שני המפרט את הבעייתיות בקול הקורא ומציג חשש לחוסר תקינות. כפי שמפורט במכתב, עולה חשש כבד כי תנאי הסף שפורסמו מותאמים במיוחד לעמותת 'אלומה' תוך פגיעה חמורה בעיקרון השוויון. עמותה זו, למרות טענות חוזרות ונשנות מצד מנהליה כי היא איננה מעודדת בנות להתגייס לצה"ל, מפרסמת באתר האינטרנט שלה כי אחת ממטרות פעילותה היא יצירת 'שינוי תודעתי ביחס לשירות נשים דתיות בצה"ל'. כמו כן, נציגי צה"ל העידו לא פעם, כי העמותה מסייעת להם באופן פעיל במהלך שנועד להגדיל את אחוז הבנות הדתיות שמתגייסות לשירות צבאי[3].

כאמור, הצעה לתקצוב פעילות הסותרת את עקרונות החמ"ד אינה תקנית ואף נראה שאינה חוקית כלל, ולמותר לציין כי במידה והעמותות המעודדות גיוס בנות דתיות, ובראשן אלומה, ייקבלו את התקציבים וההכרה הנדרשת, הדלת אל האולפנות והתיכונים הדתיים תהיה פתוחה בפניהן, ומשמעות הדבר יצירת מבוכה ובלבול במוסדות הדתיים, מאבקי כוחות ומתחים, וכל זה על חשבונן של בנותינו, המתחנכות על אהבת העם והארץ על פי תורת ישראל.

 

לעיון בקול הקורא של משרד החינוך לחצו כאן>>

למכתב הראשון שנשלח לשר החינוך לחצו כאן>>

לעתירה שהוגשה לבג"צ נגד משרד החינוך לחצו כאן>>

למכתב השני שנשלח לשר החינוך לחצו כאן>>

להרחבה על פעילותה של עמותת אלומה לחצו כאן>>

לדוח מקצועי בנושא גיוס בנות דתיות לצה"ל לחצו כאן>>

לסקירה בנושא התקנה התקציבית של משרד החינוך והתהליכים שקדמו לה>>

לתגובת משרד החינוך לעתירה>>

________________________________________________________

 

[1] מתוך החוברת 'קווים מנחים למדיניות החמ"ד'.

[2] להרחבה: http://www.haaretz.co.il/news/education/1.3072405

[3] להרחבה: http://www.inn.co.il/News/News.aspx/326117

 

 

קרדיט לתמונה: By Israel Defense Forces (Karakal Winter Training) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons