תקנה בהזמנה

סקירת התקנה התקציבית שתאפשר לארגונים המעודדים גיוס בנות לפעול במסגרת החמ"ד. צה"ל ו"אלומה" פועלים רבות בשנים האחרונות כדי להעלות את אחוזי המתגייסות מקרב הציונות הדתית, תוך רמיסת ערכי הציונות הדתית ובאמצעות קמפיינים מתוזמנים ולא נכונים

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של תקנה בהזמנה