'מרכז יעקב הרצוג'

כללי

'מרכז יעקב הרצוג' הוא מוסד חינוכי אקדמי, שהוקם בשנת 1989 על ידי תנועת הקיבוץ הדתי. המרכז מצהיר כי הוא "אחד המוסדות האורתודוקסיים היחידים בישראל שעוסק בלימוד דיאלוגי ופלורליסטי של מקורות ישראל".[1] המרכז נתמך בסך 135,500$ על ידי הקרן בשנים 2005­-2016.

'מרכז הרצוג' משתף פעולה עם ארגונים נוספים מ'הקרן החדשה'. המרכז חבר בקואליציית 'פנים' – ארגון גג של עשרות ארגונים, חלקם רפורמיים וקונסרבטיביים, העוסקים בשינוי הזהות ובהתחדשות התרבות היהודית בישראל.[2] קואליציית 'פנים', ורבים מהארגונים החברים בה, נתמכים על ידי 'הקרן החדשה'. כמו כן, 'מרכז הרצוג' נוטל חלק במאבקים משפטיים שמתנהלים על ידי ארגוני 'הקרן החדשה', כדוגמת העתירה לבג"ץ של 'נשות הכותל' נגד רב הכותל (בעתירה, שהוגשה בשיתוף התנועה הרפורמית, חדו"ש, קולך, ישראל חופשית ועוד, נדרש צו למתן טעם מדוע לא יוקם גוף שינהל את הכותל המערבי באופן המייצג את הזרמים השונים, וכן מדוע לא תבוטל הקביעה כי יו"ר הגוף המנהל את הכותל המערבי הוא רב הכותל והמקומות הקדושים).[3]

 

דמות מרכזית ב'מרכז הרצוג' - דר' נח חיות

דר' נח חיות הוא חבר קבוצת יבנה ומנהל 'מרכז יעקב הרצוג'. הקים את מכינת 'צהלי' המעודדת את גיוס הבנות הדתיות לצה"ל ומנהל אותה עד היום.[4] להלן כמה התבטאויות מהן אפשר ללמוד מעט על השקפת עולמו ביחס ללאומיות בחברה הישראלית בכלל ובציונות הדתית בפרט.

  1. נח חיות ניתח את מה שהוא רואה כתהליך התפתחות הגזענות בישראל והביא דוגמה לדבריו מתהליך התפתחות הגזענות בגרמניה הנאצית (אפריל 2011)[5]

חיות פרסם מאמר באתר 'נאמני תורה ועבודה' על רקע מכתב רבנים נגד מכירת והשכרת דירה לערבים בארץ. חיות טען בדבריו כי הרחקת הרחוקים תוביל להרחקת הקרובים, והביא דוגמה לטענתו משיר שנכתב על הגזענות בגרמניה הנאצית.

"...התאכזרות ל"רחוקים", לשכבות חלשות, לגרים, לנוכרים, לעובדים זרים, לעם כבוש, סופה לחלחל פנימה, להשחית את הנפש ואת אמות המוסר ולפגוע ב"קרובים" – בבני ישראל, או באזרחי המדינה. דומה שדוגמאות לכך אינן חסרות; לא באומות העולם ולא אצלנו, לא מהעבר ולא מההווה. החלחול של הרעל והארס פנימה איננו רק דימוי מטיל אימה של ריקבון מתפשט או של נמק; הוא מוסבר היטב בכך שכריתת השוליים, כל שוליים, תמיד תיצור שוליים חדשים, ואילו הגנה עליהם מתבררת בסופו של דבר כהגנה על הליבה, הגנה על עצמנו. ואכן שירו המפורסם של מרטין נימלר מבטא זאת יפה: "בגרמניה לקחו הנאצים תחילה את הקומוניסטים, ואני לא הרמתי את קולי, כי לא הייתי קומוניסט. ואז הם לקחו את היהודים, ואני לא הרמתי את קולי, כי לא הייתי יהודי..."

  1. חיות זיהה את גוש אמונים כקונפליקט ל'ראשית צמיחת גאולתנו' (מאי 2005)[6]

במאמר על חזון הקיבוץ הדתי כתב חיות "הרעיון לראות במדינה המתחדשת את 'ראשית צמיחת גאולתנו', שהביא ליצירה החשובה ביותר של התנועה – מחזור יום העצמאות, נכנס לקונפליקט לא פשוט עם הקמתו של גוש אמונים".

  1. בשיח משותף עם טל שקד, סמנכ"לית 'בינה', זיהה חיות את החברה הישראלית כחברה גזענית, במידה רבה על רקע מלחמת ששת הימים (אוגוסט 2010)[7]

השניים פרסמו את השיחה בכתבה לה הם נתנו את הכותרת 'האם אנחנו באמת טובים יותר מעמים אחרים?'. בשיחה אמר חיות בין היתר את הדברים הבאים:

  • "אני בהחלט מסכים לקושי ואני שותף גם לחשש שפסוקים אלה ואולי אחרים גם הובילו לתופעות מאד מכוערות בעם שלנו, ואפילו אני אגיד בצער במיוחד בשנים האחרונות..."
  • "יש הבדל איזה פסוקים כמחנך הייתי מלמד סביב תקופה נוראה וחשוכה במסעי הצלב או אפילו באושוויץ ואיזה פסוקים הייתי מלמד בתקופות לא פחות בעייתיות כמו לאחר מלחמת ששת הימים, עם האופוריה הגדולה".

 

 

 מידע נוסף על פעילויות של מרכז יעקב הרצוג בחסות הקרן - בעמוד 28-29 בחוברת

 

 

1] http://www.kav-lahinuch.co.il/?pg=indx_entry&CategoryID=819&ArticleID=8115

[2] http://www.panim.org.il/organizations

[3] http://www.ruling.co.il/%D7%91%D7%92%22%D7%A5-145-13-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94---%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%94..._5ce753ec-8d06-c4ff-4735-8a657159c968 

http://www.takdin.co.il/searchg/%D7%91%D7%92%20%D7%A6%202684%2012%20%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A9%20%D7%A0%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%91%D7%92%20%D7%A5%202684%2012_hd_4832821.html

[4] https://www.zahali.co.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/

[5] https://toravoda.org.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94/%D7%90%D7%9D-%D7%AA%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%A7-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%9A-%D7%9C%D7%A8%D7%97%D7%A7-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91/

[6] http://www.kdati.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?ID=812319_kdati&act=show&dbid=pages&dataid=pages_891040_kdati_info_amudim_moeza27_07.htm

[7] http://www.mako.co.il/spirituality-popular_culture/parasha_for_two/Article-a31d8f6630baa21006.htm