'קוֹלֵךְ – פורום הנשים הדתיות'

כללי

'קולך' היא תנועה פמיניסטית דתית שהוקמה בשנת 1998 על ידי פרופ' חנה קהת. מנכ"לית התנועה כיום היא עו"ד יעל רוקמן. באתר התנועה נכתב כי 'קולך' "שואפת ליצירת שינוי חברתי ותודעתי לצורך קידום מעמד האישה... בהלכה, בהנהגה הדתית ובממסד הדתי – הן בחברה היהודית בישראל והן בחברה הדתית". כחלק מכך התנועה פועלת לשלב נשים בעמדות השפעה בעולם הדתי, קרי: פסיקת הלכה, דיינות ורבנות.[1]

בשנת 2013, ולאחר מכן גם בשנת 2016, 'קולך' הייתה שותפה לעתירה לבג"ץ נגד המצב הקיים בכותל, בדרישה להעניק שוויון לרפורמיות ולנשים הרוצות להתפלל בניגוד לתפיסה ההלכתית המקובלת, תוך הפקעת סמכויותיו של רב הכותל. 'קולך' הצטרפה בעתירה זו לכמה ארגונים נוספים הנתמכים על ידי הקרן החדשה, כמו 'המרכז הרפורמי', 'מרכז יעקב הרצוג', 'התנועה המסורתית', 'חדו"ש'[2] ו'ישראל חופשית'.

תנועת 'קולך' תוקצבה ב-1,222,749$ על ידי 'הקרן החדשה' בשנים 2005­-2016 (בשנת 2011, כמחצית מתקציב 'קולך' הגיע מ'הקרן החדשה').

לקראת סוף 2011, נוכח הלחץ הציבורי והביקורת על קבלת כספים מ'הקרן החדשה', מסרה תנועת 'קולך' את עמדתה בנושא. לטענת הארגון: "... אנו גם לא נרתעות מקולות הקוראים לפסילתה המוחלטת של הקרן, וקוראות להבחין בין הקרן התומכת בארגונים רבים ומגוונים לבין הארגונים עצמם הבוחרים לפעול בדרכם...".[3]

תנועת 'קולך' שותפה גם היא לפעילות הענפה בתחומי דת ומדינה, כאשר היא מקדמת ערכים העולים בקנה אחד עם ערכי 'הקרן החדשה': (חלק מנושאים אלה יופיעו בהרחבה בפרק ד')

  • שותפות בהקמת 'פורום הגיור הפלורליסטי' יחד עם התנועה הרפורמית והתנועה הקונסרבטיבית.[4]
  • נטילת חלק בעתירה לבג"ץ לחייב נישואים אזרחיים בישראל.[5]
  • שותפות בעתירה שדרשה להכניס רפורמים וקונסרבטיבים לניהול הכותל[6] ובעתירת 'נשות הכותל' לבג"ץ.[7] כמו כן שותפות בהפגנת ארגונים הנתמכים על ידי 'הקרן החדשה' נגד "התחרדות הכותל".[8]

 

דמות מרכזית בארגון - פרופ' חנה קהת

חנה קהת היא מקימת 'קולך' ויו"ר הארגון לשעבר. היא מרצה לתנ"ך, למחשבת ישראל וללימודי מגדר בכמה מכללות אקדמיות לחינוך בישראל. קהת נחשבת אחת ממובילות המאבק הפמיניסטי הדתי בישראל. פעילותה המרכזית בתחום זה היא הקמת הארגון 'קולך' בשנת 1998, כתנועה פמיניסטית ציונית-דתית. קהת עמדה בראש התנועה עד 2004 ובשנת 2008 שבה להנהלת הארגון.

קהת קראה בדיון בנושא 'נשים ודת' בשנת 2007, לצאת למסע הסברה שישכנע חילונים להתחתן בנישואים אזרחיים. במהלך הדיון אמרה קהת את הדברים הבאים: "מי צריך את זה? מי צריך לקיים את כל המנגנון הזה? מי צריך את כל ההילה המיתולוגית הזו של 'דת משה וישראל'? אפשר לעשות נישואים אזרחיים עם איזה שהוא טקס יפה מסורתי. למה צריך להיכנס לתוך הבוץ הזה?".[9] עמדות דומות לאלה של קהת הופיעו בחומרי הסברה של 'נאמני תורה ועבודה', שנים אחדות אחר כך.[10]

קשריה של חנה קהת עם ה'קרן החדשה' וארגוניה רחב אף מעבר לפעילותה במסגרת 'קולך'. קהת קיבלה את 'אות שדולת הנשים' בשנת 2005,[11]  וכן אות הוקרה מטעם 'ויצ"ו' בשנת 2016. אף שני ארגונים אלה מקבלים מימון מהקרן.[12] נוסף על כך, בשנת 2014 נבחרה קהת להדליק משואה בטקס המשואות האלטרנטיבי של 'חדו"ש', גם הוא מארגוני 'הקרן החדשה'.[13] ככלל, פעילותה ועמדותיה של קהת מקבלות במה באתרים של ארגונים הנתמכים על ידי הקרן, כדוגמת 'נאמני תורה ועבודה'[14] ו'הטלוויזיה החברתית'.[15] המחשה לקשר העמוק בין קהת ל'קרן החדשה' ניתן למצוא בסרט תדמית לקרן, בו סיפרה קהת על היכולת ליצור שינוי בחברה באמצעות 'הקרן החדשה'.[16]

 

חנה קהת בסרט התדמית 'הקרן החדשה – הלב של ישראל' (פברואר 2015)[17]

 

 

למידע נוסף על פעילויות של קוֹלֵךְ – פורום הנשים הדתיות בחסות הקרן - בעמוד 28-33 בחוברת

 

 

[1] http://www.kolech.org.il/he/about-us.html

[2] 'חדוש' – לחופש דת ושוויון, עמותה ישראלית שנוסדה כדי ליזום פעולות חינוך, הסברה והגברת התמיכה בעקרונות הפלורליזם, חופש דת והשוויון כמרכיבי יסוד של הדמוקרטיה וכיבוד זכויות האדם והאזרח (גיידסטאר). בין הפעילויות שהעמותה מקדמת; הפרטת תחום הנישואין, גירושין וגיור בישראל, קידום קבורה אזרחית, גיוס בני ישיבות ועוד.

[3] http://www.old.kolech.org.il/maamar/%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%9A-%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/

[4] https://toravoda.org.il/%D7%92%D7%A8-%D7%93%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99/

[5] http://nif.org.il/news/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/2011/10/03/222

[6] הארגונים השותפים לעתירה: http://www.ruling.co.il/%D7%91%D7%92%22%D7%A5-145-13-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94---%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%94..._5ce753ec-8d06-c4ff-4735-8a657159c968

תוכן העתירה: http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Documents/v.pdf

[7] הארגונים השותפים לעתירה: http://www.ruling.co.il/%D7%91%D7%92%22%D7%A5-145-13-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%93%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94---%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%94..._5ce753ec-8d06-c4ff-4735-8a657159c968

תוכן העתירה: http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Documents/v.pdf

[8] https://toravoda.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95-%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%95/  בכתבה הופיע התאריך 13.9.2015, אך מכיוון שההפגנה התקיימה בחנוכה, שחל באותה שנה בדצמבר, התאריך תוקן כאן. 

[9] http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/554/752.html

10] https://toravoda.org.il/%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F-D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%96%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%93/

http://news.walla.co.il/item/3051992

[11] http://www.old.kolech.org.il/maamar/%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A2-%D7%90%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%9A-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99/

[12] https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A7%D7%94%D7%AA

[13] http://hiddush.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-4626-0-12_%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%95_%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%A7_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F_%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7_%D7%91%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%94.aspx

[14] https://toravoda.org.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%A7%D7%94%D7%AA/

[15] https://tv.social.org.il/updates/28239

[16] https://www.youtube.com/watch?v=PD690wGjNVA&spfreload=10

[17] https://www.youtube.com/watch?v=PD690wGjNVA&spfreload=10