תנועת 'נאמני תורה ועבודה'

כללי

תנועת 'נאמני תורה ועבודה' הוקמה בשנת 1978. מגמתה המוצהרת הייתה לקדם סדר יום דתי-ליברלי. התנועה שמה לה למטרה "להחזיר את הציונות הדתית לשורשיה... לחזק את ערכי 'תורה ועבודה', תוך שילוב התורה עם המדע, הציונות והחיים המודרניים. לחזק את השתלבותה של החברה הדתית בחברה הכללית בישראל למען קידום ערכי הסובלנות, השוויון והצדק ולעיצוב אופייה היהודי-דמוקרטי של החברה הישראלית".[1] ברשימת הישגיה, מונה התנועה הקמת ארגונים וקידום יוזמות בתחומים שונים: חינוך דתי לפתיחות וללימודי חול, פמיניזם דתי, שירות בנות בצבא ובשירות לאומי, גיור כהלכה, היחס לאחר, חברה צנועה מעורבת, חיזוק בתי הספר הממלכתיים-דתיים, צדק חברתי, יחסי דתיים-חילונים, לימוד תורה לנשים, בתי דין רבניים עצמאיים ועוד.[2]

אחד ממקורות המימון הבולטים של תנועת 'נאמני תורה ועבודה' היא 'הקרן החדשה לישראל'.[3] בשנים 2005­-2016 מימנה הקרן את התנועה בסכום של 788,694$.[4] לפני כמה שנים, משהחלה להתברר בציבור מעורבותה הגדולה של 'הקרן החדשה' וחלק מארגוניה בקמפיין הדה-לגיטימציה של מדינת ישראל וצה"ל,[5] נוצר לחץ ציבורי על 'נאמני תורה ועבודה' להפסיק ליהנות מתמיכת הקרן. 'נאמני תורה ועבודה' סירבו, וטענו כי "התנועה פועלת באופן עצמאי לחלוטין ולאור תורת ישראל, ולגופים התורמים אין כל השפעה על הפעילות ועל סדרי העדיפויות של התנועה...". שמואל שטח, מנכ"ל התנועה, הוסיף בעניין זה ואמר כי "אני עושה את מה שאני מאמין בו וחושב. יש להם מטרה לשנות את שירותי הדת בישראל. בחלק מהדברים אנחנו מסכימים על זה, בחלק מהדברים אנחנו מאוד לא מסכימים... ואני גאה ושמח לעשות את הדברים שאנחנו כן מסכימים עליהם".[6]

אם כן, לטענת 'נאמני תורה ועבודה' אין ל'קרן החדשה' השפעה על הפעילות וסדרי העדיפויות של התנועה. אולם, משבוחנים את הצהרות התנועה ופעילותה במכלול תחומים בנושאי דת ומדינה, מתעוררים ספקות באשר לנכונותה של טענה זו. רשימת פעילויות התנועה לשינוי הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה כוללת את הפעילויות הבאות: (חלק מנושאים אלה יופיעו בהרחבה בפרק ד')

  • שותפות עם התנועה הרפורמית והתנועה הקונסרבטיבית בהקמת 'פורום הגיור הפלורליסטי'.[7]
  • שותפות בניסיון להקים בית עלמין אלטרנטיבי בירושלים, יחד עם התנועה הרפורמית והתנועה הקונסרבטיבית (ללא קבורה יהודית מחייבת).[8]
  • פיתוח 'חזון דמוקרטיזציה של שירותי הדת בישראל', הקורא לסגירת הרבנות הראשית ולביטול היהדות במרחב הציבורי של המדינה על ידי העברת סמכויות לקהילות פרטיות.[9]
  • תמיכה בנישואים אזרחיים.[10]
  • השתתפות פעילה במאבק הרפורמים להקמת רחבה רפורמית בכותל,[11] ונקיטת אמצעי מחאה נגד ביטול מתווה הכותל.[12]

יש לציין, כי בתחילת 2011 התקיימה ועידה רעיונית-מדינית של הקיבוץ הדתי ובה נערך דיון בנוגע לקשרי הקיבוץ הדתי ומוסדותיו עם 'הקרן החדשה'. הקיבוץ הדתי החליט להפסיק להיתמך על ידי הקרן, אך מספר מוסדות של התנועה, בהם 'נאמני תורה ועבודה', החליטו להמשיך לקבל תקציב מהקרן.[13]

מתוך קמפיין תנועת 'נאמני תורה ועבודה' הקורא לביטול הסטטוס קוו ולסגירת הרבנות הראשית (ינואר 2013)[14]

 

 

דמות מרכזית בתנועה - תהילה פרידמן-נחלון

תהילה פרידמן-נחלון מכהנת כיו"ר 'נאמני תורה ועבודה'. היא כיהנה בתפקיד זה בשנים 2010­-2013,[15] ושבה לתפקידה ביולי 2017.[16] לפרידמן-נחלון קשרים רבים עם ארגוני 'הקרן החדשה לישראל'. היא מנהלת את 'מרכז מובילים' של 'קולות',[17] ארגון של 'הקרן החדשה' הפועל לפיתוח מנהיגות יהודית פלורליסטית בישראל.[18] פרידמן-נחלון היא גם מהמייסדים והמובילים של 'התנועה הירושלמית' ושל 'קואליציית ירו-שלם', אגד ארגונים לקידום ירושלים כעיר סובלנית ורבגונית.[19] פעילותה של 'התנועה הירושלמית', הממומנת על ידי 'הקרן החדשה', כוללת קיום עשרות אירועי שבת המוניים בירושלים,[20] מאבק נגד הרבנות הראשית בנושא הכשרות,[21] מאבק נגד מה שהתנועה רואה כהדרת נשים בירושלים,[22] הפגנה נגד הרב שלמה עמאר שליט"א בשל דברים שהשמיע ביחס לסוגיית הלהט"ב,[23] ועוד.

 

פרסום על 'התנועה הירושלמית' בהובלת פרידמן-נחלון באתר 'הקרן החדשה' (דצמבר 2012)[24]

 

תפקיד משמעותי נוסף של פרידמן-נחלון הוא היותה מנהלת קבוצת העמיתים ומובילת פרויקט הציונות הדתית של מכון 'שחרית'.[25] 'שחרית' הוא אחד מארגוני הדגל של תכנית NIF-D (Democracy New Israel Fund -), תכנית 'הקרן החדשה' להגדלת השפעתה על חברות שאינן תומכות בה, בדגש על חברות מסורתיות, כדי לגרום לשינוי חברתי ופוליטי בישראל.[26] 'שחרית' מבהיר כי הוא אינו ארגון שמאל, אך במסמכי החזון שלו מתוארת שאיפה לסיום הסכסוך בדרך של נסיגה מיהודה ושומרון והקמת מדינה פלסטינית, חתירה ל"פשרה בירושלים", ומצב שבו "הפליטים הפלסטינים יוכלו לשוב אל המדינה הפלסטינית שתקום".[27]

ביולי 2017 פרסמה פרידמן–נחלון מאמר תחת הכותרת "תנו גם ללא אורתודוקסים להתפלל בכותל", בו קראה לתמוך במתן מעמד לרפורמים ולקונסרבטיבים בכותל.[28] בספטמבר 2016, על רקע ביטול ערב סליחות בתל אביב בשל טענה להדרת נשים, היא פרסמה את המאמר  "גם לחילונים יש שולחן ערוך", בו היא הצדיקה את ביטול המופע.[29]

 

למידע נוסף על פעילויות של נאמני תורה ועבודה בחסות הקרן - בעמוד 28-32 בחוברת

 

1]  https://toravoda.org.il/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95/

[2] שם.

[3] https://toravoda.org.il/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95/%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA/

[4] http://www.nif.org/about/financials

[5] לפירוט על פעילות הארגונים הללו בקמפיין הדה-לגיטימציה למדינת ישראל וצה"ל ראו:  ,http://imti.org.il/Uploads/NIFGoldstone25P.pdf http://www.ngo-monitor.org/reports/nif_funded_ngos_goldstone_s_building_blocks/ , www.imti.org.il/Reports/NIF-ADALA-Report.pdf , http://www.20il.co.il/%D7%97%D7%A9%D7%93-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94-bds

[6] מתוך תחקיר 'המקור', חלק ב', דקה 23:42,  http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1273062

[7] https://toravoda.org.il/%D7%92%D7%A8-%D7%93%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99/  

[8]   https://toravoda.org.il/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%94-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98-%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A5-%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%91/

[9] https://toravoda.org.il/%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%96%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%93/

[10] http://news.walla.co.il/item/3051992   

[11] https://www.youtube.com/watch?v=bVyRkSyClfY

[12] https://www.facebook.com/toravoda/posts/1627863837265705    

[13] https://www.inn.co.il/News/News.aspx/215028

[14] https://www.youtube.com/watch?v=y8tG-N4TZS0&spfreload=10  

[15] https://toravoda.org.il/%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D/

[16] https://www.facebook.com/toravoda/posts/1650225798362842  

[17] https://www.kolot.info/2015/09/17/%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%9F-%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9F/

[18] http://www.wikiwand.com/he/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA_(%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99)

[19] https://www.kolot.info/2015/09/17/%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%9F-%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9F/  

[20] http://www.nif.org.il/news/2012/12/25/554

[21] http://www.nif.org.il/news/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/2012/10/30/520

[22] http://www.nif.org.il/news/2012/12/25/554

[23] https://www.facebook.com/NewIsraelFund.IL/photos/a.125413380825491.12868.124395890927240/1326103074089843/?type=3&theater

[24] http://www.nif.org.il/news/2012/12/25/554

[25] http://www.shaharit.org.il/people_category/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%9D/

[26] פרסום באתר הקרן על התכנית: http://www.nif.org/what-we-do/new-initiatives-for-democracy/new-initiatives-for-democracy-our-strategies/#1

[27] http://www.israelhayom.co.il/opinion/260211

[28] http://www.srugim.co.il/203908-%D7%AA%D7%A0%D7%95-%D7%92%D7%9D-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%9C%D7%9C-%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%9C

[29] http://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A9-%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F-%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A-2/