שבת הסברה ארצית

שבת הסברה ארצית 

על רקע הנושאים העומדים על הפרק, ועל רקע דבריהם של רבני ישראל בדבר החשיבות לחיזוקה של הרבנות הראשית, נקיים בע"ה בשבת הקרובה, פרשת ויקרא, ראש חודש ניסן,

שבת הסברה ארצית בנושא

 ערכה של הרבנות הראשית וחשיבותה של הכשרות הממלכתית

בשבת זו יעסקו בנושא רבני ישראל, כל אחד בקהילתו ובמקומו, במהלך השבת, בשיחה / שיעור / עונג שבת וכדו'.

חשיבותה של השבת היא כמובן בבירור של הציבור, כל אחד בקהילתו, בנושאים אלו, וגם בתהודה הציבורית שתהיה לשבת, בפרסום והעצמת המהלך.

במהלך השבוע נשלח בע"ה דפי מקורות וחומרי רקע לקראת השבת. 

להצטרפות ניתן לשלוח מייל חוזר עם שם מלא ומקום העברת השיחה / שיעור, או לפנות ליעקב 052-3991630 (אפשר גם בהודעה)