בג"ץ VS המדינה היהודית

ארגון חותם מוציא חוברת המרכזת את הפסיקות מרכזיות של בית המשפט העליון נגד הצביון היהודי של מדינת ישראל

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של בג"ץ VS המדינה היהודית