סרטון תדמית - יהדות על סדר היום

מדינת ישראל היא מדינה יהודית. יש מי שמנסים לערער על העובדה הזו ולהחליש את הזהות היהודית של המדינה. בשביל זה אנחנו כאן - ארגון חותם פועל בדרכים שונות כדי לשמר ולחזק את הזהות היהודית של מדינת ישראל: במשפט, בחקיקה, בתקשורת, בחינוך, בחברה ובכל נושא מרכזי שנוגע לזהות היהודית של המדינה.