עם אחד חתונה אחת - הרב אליקים לבנון

למה יש צורך במערכת חוקים שמסדירה את ערכי היסוד של הזהות היהודית במדינת ישראל, ומדוע לא די להסתמך על הרצון הטוב של הציבור לשמור על ערכים אלה.