מהנעשה בחותם
עצומת הרבנים: שירות לאומי לכתחילה

עצומת הרבנים: שירות לאומי לכתחילה

עשרות רבנים הצטרפו לקריאת ארגון חותם, לשמור על ערכי החמ"ד שפועל על פי פסקי הרבנות הראשית, ולא לאפשר לארגונים ועמותות שמעודדים בנות דתיות להתגייס לפעול במסגרת מוסדות החינוך הדתיים. בין החותמים הרב יעקב אריאל, הרב אריה שטרן, הרב נחום רבינוביץ, הרב יהושע שפירא, הרב אליקים לבנון ועוד עשרות רבנים, ראשי ישיבות, אולפנות ורבני קהילות שמבקשים משר החינוך לעצור את הסחף ולמנוע מעמותות הפעולות בניגוד לערכי הציונות הדתית להיכנס לאולפנות ולתיכונים הדתיים.

שירות לאומי לכתחילה

עמדתם של רבני הציונות הדתית בסוגיית גיוס בנות לצה"ל תאמה מאז ומעולם לעמדת הרבנות הראשית לישראל, ולפיה על בנות דתיות להימנע משירות צבאי ולהעדיף לכתחילה שירות לאומי אזרחי.

עמדה זו הייתה מאז ומתמיד גם עמדתה של מועצת החמ"ד, שקיבלה במשך כל שנות קיומה אוטונומיה מוחלטת באשר להחלטות ערכיות וחינוכיות כאלו, כנדרש על פי חוק החינוך.

לאחרונה נעשים ניסיונות שונים להיכנס לתוך מערכת החינוך הדתית ולהשפיע על בנות להתגייס לצה"ל במקום לשירות הלאומי.

אנו קוראים בזאת לשר החינוך, מר נפתלי בנט, ולכל הנוגעים בדבר, לשמור על ערכי החינוך הדתי ועל עקרונות החמ"ד, המבוססים על פסקי הרבנות הראשית לישראל.

 

להגדלה לחץ על התמונה