מאמינות בשירות הלאומי

בחירתן של הבנות בשירות הלאומי היא בחירה טבעית הנובעת מהאופי הייחודי של הבת הדתית והצורך במסגרת התנדבות התואמת את אורחות חייה.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של מאמינות בשירות הלאומי